Praktijk voor Psychosociale en Lichaamsgerichte Therapie

Achter de wolken schijnt de zon

Brigitte Oliekan

Lambermonstraat 18

6373 BD  LANDGRAAF

Tel. (045) - 5 69 15 55

             

              Nederlandse Verbond voor Psychologen en Agogen (NVPA)

 

              Academie Integrale Menswetenschappen (SPSO)

 

              Europese Associatie voor psychotherapie (EAP)

 

              Stichting HBO register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG)

             

              Nederlandse Genootschap voor Sportmassage (NGS)

 

              Vakopleiding Holistic Pulsing

 

              Landelijk samenwerkingsverband van de Integrale Kankercentra in Nederland (IKL)

 

              Therapeutic Touch  voor professionele zorgverleners (complementaire zorg)             

 

              Therapeutisch centrum in België (Emotioneel Lichaamswerk)

 

              Fonds voor voorlichting preventie en psychische gezondheid

 

              School voor psychodrama en IntraCom Renée Oudijk/psychotherapeute

 

              Phoenix Opleidingen

 

              De wegwijzer naar een psycholoog of psychotherapeut

             
De wegwijzer naar een coach